Powered by Blogger.

Donnerstag, 5. September 2013

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

Samstag, 24. August 2013

 1848 İhtilali

Karl Marx, sosyalizm konusundaki çalışmayı doktriner bir tarzda özetleyerek, “ Komünist Manifestosu “ adı altında yayınlamıştı. Manifesto “ Bütün Ülkelerin proleterleri birleşin “ diye bitiyordu. Marx diyalektik bir tarzda evrensel bir teori ortaya atıyordu.
1848 yılında Fransa’da Kral Louis Philippe’e karşı cumhuriyetçi bir ihtilal başladı. İhtilalin başlamasıyla ondan sonraki 25 yıl, bir ihtilaller ve politik reformlar dönemi oldu. Özellikle İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya, Romanya ve Macaristan bu dönemde büyük sarsıntılar geçirdi. Dönemin diğer büyük güçleri olan Rusya, Osmanlı Devleti, Birleşik Krallık ve Hollanda ise bu olaylardan nispeten az etkilenmişlerdi.